„Обещаващи лидери в образованието“

Програмата „Обещаващи лидери в образованието” предвижда 15 български учители в държавни или общински начални, основни или средни училища да бъдат обучени в САЩ по динамична триседмична програма за професионално развитие.Целта на програмата е да представи на участниците най-актуалните новаторски достижения в педагогическата професия, както и да насърчи професионалното сътрудничество между обещаващи учители в България и САЩ. За постигането на тази цел, програмата ще се раздели на два обособени, но интегрирани компонента: академично обучение по педагогика във водещо висше учебно заведение в Ню Йорк и работа в мрежа/възможност за практическо обучение в избрани средни училища в Ню Йорк.

Академичният компонент в програмата „Обещаващи лидери в образованието” ще наблегне на следните ключови теми:

  • Насърчаване и прилагане на иновативни педагогически методи в клас.
  • Използване на технологии за трансформиране на опита/преживяването от учебните занятия.
  • Проследяване на напредъка на учениците и измерване на успеха.
  • Модели за преподаване в обучението на надарени ученици.

Компонентът за работа в мрежа/възможност за практическо обучение по програмата предвижда към участниците в програмата да се прикрепят водещи учители, избрани измежду средните нюйоркски училища, които са с най-изявен новаторски и творчески подход и са ориентирани към резултатите. По време на практическия компонент на обучението участниците ще следват и наблюдават водещите учители и техния начин на преподаване и взаимодействие в клас. В края на всеки учебен ден българските преподаватели ще имат възможност да обсъждат със своите американски колеги и да задават задълбочени въпроси относно видяното през деня.

Повече за информация програмата и възможностите за кандидатстване можете да отктриете ТУК.

Advertisements