„Споделяне на добри практики от прилагането на електронни уроци в образователно-възпитателния процес“

КРЪГЛА МАСА

 „СПОДЕЛЯНЕ НА ДОБРИ ПРАКТИКИ ОТ ПРИЛАГАНЕТО НА ЕЛЕКТРОННИТЕ УРОЦИ В ОБРАЗОВАТЕЛНО-ВЪЗПИТАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС”

Сливен, 04 юни 2015

ДОКЛАД

 Учителите, работещи с деца в началното училище, с юноши в прогимназиален и гимназиален етап на образование, или с възрастни в университета, знаят, че учащите се в днешно време мислят и се държат различно от тези в предишните поколения. Тези ученици са родени в един свят на информационните технологии; те предпочитат да изпълняват няколко задачи едновременно, отколкото да се съсредоточат върху едно нещо в даден момент. Те могат да бъдат привлечени от идеите за партниране в работата или използване на уеб и видео, отколкото  от онова, което техните учители им  предложат. Това поколение се определя с много названия, включително Интернет поколение, деца на хилядолетието или Поколение Y (McCrindle, Проучване, 2006).

 Ланкастър и Стилман (2002) представят в исторически план развитието на поколение  Y, като разделя поколенията през последните 70 години

 1. Поколение „Бейби бум” (1946– 1964). Тази голяма генерация преминава през периода когато много войници се завръщат след Втората Световна Война и създават свои семейства. Много деца са родени през този 20-годишен период, отколкото по всяко друго време в историята на САЩ.
 2. Поколение X (1965–1980). Това поколение е много по-малко от „Бейби бум”. Поколение Х се характеризира с усилен труд, независимост и скептицизъм.
 3. Поколение Y (1981–1999). Това поколение се развива през последните 20 години. То се характеризира като технологично зависимо, самоуверено и с чувство за собственост.
 4. Поколение Z (2000–в днешно време). Към това поколение спадат родените след 2000 година – обръщат малко внимание на литературата и книгите

 Педагозите също дискутират природата на Поколение Y и предизвикателствата, пред които ни поставят в класната стая. Доказано е вече, че по-старите методи на преподаване, които определят учителите като „старата школа”, вече не са ефективни при учениците от поколение Y (Skiba 2008). Опитните учители, които с в крак със съвременните методи знаят вече, че ценностите на днешните ученици не съответстват с традиционните методи за преподаване на  учебното съдържание. Учителите, които следват неотлъчно учебника по-скоро се възприемат като „старомодни”. Следователно, ефективността на преподаване зависи от способността им да адаптират учебния материал според нуждите на съвременните обучаеми. В книгата си „Да обучаваме интернет поколение: Как да ангажираме учениците на 21 век?”, Плетка (2007) пише, че голям брой американски младежи отпадат от училище в гимназиален етап, защото се чувстват изолирани в класната стая.

 Най-изявена характеристика на това поколение е слабостта му към технологиите. Prensky (2001) се отнася към тях като дигитални туземци, или хора, родени в един технологичен свят. Той ги контрастира с дигиталните имигранти – онези от нас, които си спомнят един свят преди компютрите, мобилните телефони и видео игрите. С други думи, днешните подрастващи не си представят живота без компютри и интернет, и затова виждат информационните технологии като неразделна част от живота си. Затова често четем доклади за увеличаване на времето, което децата прекарват пред екрана на компютъра у дома.

 Стратегии за обучение на технически-грамотни ученици

Специалисти по чуждоезиково обучение определят много полезни начини за включване на нови технологии в класната стая, включително създаване на Уики; търсене на информация в Мрежата; внедряване на видео задачи чрез сайтове като YouTube; интегриране на  видео игри и блогове и споделяне на електронни съобщения. Започна се често да се  говори за внедряване на Web 2.0 инструменти в обучението – инструменти и платформи за създаване на интерактивни упражнения и ресурси в помощ на учителя в класната стая.

 Защо някои учители не са склонни да се адаптират? Може да се каже, че мнозина предпочитат да останат верни на досегашните си методи на преподаване, защото са им познати и постигат резултати. Тази нагласа, обаче, не е вече актуална в процеса на обучение, защото учителите трябва да актуализират своите знания, умения и стратегии на преподаване. Те трябва да усвоят повече задачи, базирани на технологиите, да включат визуално съдържание в уроците и да осигурят на учениците възможност да бъдат физически активни в класната стая. Ако на подрастващите не се дадат достатъчно възможности да прилагат знанията си и да получават обратна връзка, то обучението в класната стая избледнява и става неприложимо в личния живот на учащите. Връзката между учител и ученик става все по-слаба, както намалява и интересът на подрастващите към учебния процес. Учителите  трябва да си зададат въпроса как да се съчетаят най-ефективно ценностите на личното взаимодействие с бляскавата атракция на дигиталния свят.

 Електронното обучение носи със себе си нови измерения в образованието. Някои от уникалните характеристики на електронното обучение са изброени по-долу:

 Особености на електронното обучение

 • Подходящо е за самостоятелно учене и дава възможност да се ускори или забави темпото, в зависимост от потребностите на обучаемите.
 • Позволява на подрастващите да избират съдържанието и инструментите, в зависимост от  техните различни интереси, потребности, и нива на подготовка.
 • Съвместява множество стилове на учене, използващи различни методи, насочени към различните обучаеми;
 • Създава се според потребностите на обучаемите
 • Възможност за образование, независимо от географското положение на учащите.
 • Постоянния достъп до ресурсите прави ученето лесно.

  Много са  предимствата на електронното обучение. Тук са изложени само най-основните:

 • Уроците са достъпни по всяко едно време и от всяко едно място / устройство.
 • Подходящо е за деца със специални образователни потребности, както и за такива на индивидуална или самостоятелна форма на обучение.
 • Много от материалите са достъпни онлайн или могат да се изтеглят и да се преглеждат в режим офлайн.
 • Ученикът е поставен в центъра на обучението.
 • Използват се инструменти, които подхождат най-добре на стила на учене на всеки обучаем.
 • Съвременните технологии взаимодействат с потребностите на учениците. След като много проекти включват съвместното учене, използването на Интернет пространството прави средата на учене и взаимодействие по-достъпна, още повече, че вече не е задължително учениците да се срещат лице – в лице.
 • Класната работа може да се пренесе вкъщи (обърната класна стая)
 • Развиват се уменията за работа с Интернет, както и базисни компютърни умения, което ще бъде от полза за бъдещото развитие на учениците в личен и професионален план.

 Недостатъци на компютърно-базираното обучение

 • Ученици с ниска мотивация или лоши навици за учене може да изостанат в обучението.
 • Без рутината на традиционния урок, учениците може да се изгубят или объркат по отношение на дейностите или при поставяне на срокове за изпълнение на задачите.
 • Учениците могат да се почувстват изолирани от учителя или съучениците си.
 • Бавната интернет връзка или остарялата техника може да направи труден  достъпа до електронните материали
 • Управлението на компютърните файлове и софтуера за създаване на онлайн ресурси може да изглежда сложно за ученици и учители с минимални компютърни познания.
 •  Трудно се симулират практически задачи или лабораторна работа във виртуалната класна стая.

За да се избегнат някои от горе-споменатите трудности, трябва да се намери баланса между традиционния урок и интерактивния урок. Най-добре това се случва, като се използват платформи, с които да се създават интерактивни упражнения или елементи от урока, които да заменят стандартните задачи от учебника.

 ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕРАКТИВНИ ФЛАШ-КАРТИ

С QUIZLET  (www.quizlet.com) ученето на думи вече не е толкова трудно и недостъпно. Освен, че създаваме флаш-карти по всяко едно време и от всяко едно място, приложението предлага и няколко игри, с които учениците могат да се упражняват в правопис и правилно произношение, както и да тестват придобитите знания. От своя страна, учащите също могат да създават свои карти с думи.

quizlet

В QUIZLET можете да си създадете класове и лесно да проследявате напредъка на учениците. Приложението е достъпно както от персонален компютър, така и от всички мобилни устройства.

СЪЗДАВАНЕ НА ИНТЕРАКТИВНИ УПРАЖНЕНИЯ С Learning Apps.org.

 Лесно и достъпно, както за учители по английски език, така и по други предмети. Тук дейностите са разделени в няколко основни групи: Задачи за подбор, за разпределение (сортиране), подредба на последователност, запълване, он-лайн игри и инструменти.

me school quiz

 Приложението има версия на български език и е безплатно. Изисква регистрация на учител или ученик. Предлага възможност за създаване на виртуални класове и работа в облак (споделено пространство).

  СЪЗДАВАНЕ НА РУБРИКИ С RUBISTAR

http://rubistar.4teachers.org/index.php

 Рубриките с критерии за оценка на резултатите, постигнати при изпълнение на поставени задачи стават една от най-популярните форми за оценяване в класната стая.

Все повече учители започват да ги използват в разнообразни образователни контексти.

rubi1

По същество, рубрика се състои от постоянно измерване, мащаб и набор от критерии, които се използват за разграничаване на различните степени на качество или ниво на изпълнение на дадена задача.

rubi2

Те се използват като средство за комуникация, като по този начин учениците се запознават с целите на поставените задачи и какво трябва да се направи, за да постигнат тези цели.

 RUBISTAR е безплатно приложение, което помага на учителите да създават бързо и лесно рубрики с критерии за оценка на продукти.

 За да бъдат качествени продуктите, които създават учениците е нужно да се обособят ясни критерии за успеваемост на поставените задачи. Рубистар предлага тази възможност, като безплатната версия позволява създадената рубрика да се свали на компютъра като табличен файл или директно да се копира в клип борда.

Рубриките, които се създават са подходящи за всички образователни направления.

Работата с инструмента не изисква големи познания за работа с компютър.

 VOCAROO –   да запишем гласа си, докато четем урока \www.vocaroo.com\

 VOCAROO е онлайн инструмент, с който учениците могат да записват гласовете си, докато четат или презентират устно. Често срещано явление е в класната стая учениците да се срамуват да говорят на чуждия език или да четат на глас. Решението е да направят това вкъщи, за запишат гласа си и след това да го изпратят на учителя (ако има такава уговорка). Също така, когато учениците прослушат записа и чуят как звучат на чуждия език, се мотивират повече към съвършенство.

vocaroo

            От друга страна, този инструмент е полезен и за учителите, които искат бързо и лесно да направят аудио запис на текст, който искат да използват в час.

            Инструментът е безплатен и предлага възможност за сваляне на записа в аудио формат (вкл. MP3), споделяне в социална мрежа или директно изпращане по e-mail.

 Всички тези инструменти, споменати по-горе разнообразяват традиционния урок и в същото време посрещат нуждите на подрастващите да използват технологиите в процеса на тяхното обучение.

 За целите на съвременното обучение и особеностите на новите поколения Y и Z интегрирането на интерактивни уроци и упражнения е по-скоро необходимост, отколкото модна тенденция.

 Източници:

 1. Halvorsen, T. 2008. The way I teach: Being an entertainer. International Journal of Childbirth Education 23 (4): 17–18.

 1. Learning Apps – tools for interactive lessons – www.learningapps.org
 2. Reilly, P.2012, Understanding and Teaching Generation Y, English Teaching Forum, Number 1, 2-11
 3. Pletka, B. 2007. Educating the Net Generation: How to engage students in the 21st century. Santa Monica, CA: Santa Monica Press.
 4. Rubistar – creating rubrics – http://rubistar.4teachers.org/
 5. Vocaroo – The premier voice recording service – www.vocaroo.com
 6. Weinberger, E., and B. L. McCombs. 2003. Apply­ing LCPs to high school education. Theory into Practice 42 (2): 117–26.
 7.  Quizlet – Interactive Flash Cards – qu
 8. izlet.com

 

 

IMG_3406 IMG_3404

Advertisements

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промяна )

w

Connecting to %s