ДИЗАЙН НА УРОКА С ФОКУС ВЪРХУ РАЗБИРАНЕТО

Издание: Списание „Педагогически форум“ към ДИПКУ – Стара Загора
DOI: 10.15547/PF.2015.062

РЕЗЮМЕ

Внимателното планиране на урока е от съществено значение, за да се ръководи обучението на учениците. Когато се избере една урочна единица, то би било добре да се планира по начин, който да фокусира разбирането на учебното съдържание, защото то е от  съществено значение в производителността и  трансфера на знания, задача, която е трудно приложима в рамките на един единствен урок.

Ключови думи: разбиране, урок, планиране, иновация

ВЪВЕДЕНИЕ

Преподаването на чужд език е много сложен и труден процес, който изисква от учителя да вложи всичките си усилия в него, за да се постигнат добри резултати, които да удовлетворяват, както него, така и учениците. Езикът трябва по-скоро да се усвоява отколкото да се учи. Обучаващите  трябва да моделират такава среда на обучение, която да се доближава максимално до естествената среда на общуване.

Отражението на учителя в училище разкрива добре позната истина – учениците не винаги имат дълбоко разбиране на това, което се преподава въпреки факта, че демонстрират добър успех. Често, преподаването е фокусирано предимно върху изтегляне на информация от учебници или презентации. Все по-рядко учениците демонстрират по-дълбоко разбиране на учебния материал. Те не са в състояние да дават задоволителни отговори, когато дизайнът на урока не им предоставя ясни цели, които да съпътстват работата им.

За да бъде по-качествено обучението в класната стая, учителите трябва да си зададат следните въпроси: Какво трябва учениците да разберат, в резултат на дейността? Какво ще бъде доказателството, че учащите са на път да постигнат желаните резултати? Как да бъдат подбрани всички дейности и ресурси, за да се гарантира обучение,което  ще постигне желаните резултати?

В процеса на обучение и в стремежа учениците добре да вникнат в учебното съдържание, учителите се превръщат в треньори, които подпомагат процеса на учене, а не предават своето разбиране на учебното съдържание „наготово“.

 

Цялата статия можете да прочетете на в официалния сайт на изданието:

http://www.dipku-sz.net/izdanie/307/dizayn-na-uroka-s-fokus-vrhu-razbiraneto

Advertisements

СУ „Константин Константинов“ гр. Сливен участва в състезанието Spelling Bee 2017

Росица Емилова Динева от 5-в клас, с учител Ирена Мирчева,  се класира на първо място в училищния кръг на Седмото национално състезание по правопис на английски език Spelling Bee, което се проведе на днес, 27 февруари,  в СУ „Константин Константинов“ гр. Сливен. Росица спелува правилно думата shower (душ) и победи Алекс Александров Карабаджаков от 7-г клас (Вл. Тенева), който се класира на второ място. И двамата ученици се класират за регионалното състезание, което ще се проведе на 1 април 2017 г. в гр. Сливен. Националният кръг на състезанието ще се проведе на 6 май 2017 в София.

 img_5455

Spelling Bee е състезание, в което участниците спелуват (от англ. spelling), т. е. произнасят буква по буква различни думи на английски език. Над 6600 ученици на възраст до 14 години се състезаваха в 304 училища в страната  от 25 февруари  до 2 март 2017 г. Участниците се подготвяха по предварително подготвен списък от 500 думи още от началото на месец декември.

 Целта на състезанието е да повиши интереса на учениците към изучаването на английски език и да подобри знанията им чрез забавни и интерактивни дейности. В България състезанието се провежда за първи път през 2011 г. по идея на доброволци от Корпус на мира. Победители в миналогодишното състезание са  Никол Петрова от СОУ „Иван Вазов“ гр. Плевен и Владимир Живков от СОУ „Св. Кл. Охридски“, гр. Ловеч.

Състезанието се организира от Фондация “Корпус за образование и развитие-КОРПлюС”. То се осъществява в партньорство с Фондация „Америка за България”, Посолството на САЩ и под патронажа на Министерството на образованието и науката.

Развитието на състезанието може да следите на www.spellingbee-bg.com и на страницата във Facebook https://www.facebook.com/pages/Bulgarian-National-English-Spelling-Bee/130534310346449?ref=hl.

img_5432

Още снимки от състезанието ТУК.

 

ДИЗАЙН НА УРОКА С ФОКУС ВЪРХУ РАЗБИРАНЕТО

Издание: Списание „Педагогически форум“ към ДИПКУ – Стара Загора
DOI: 10.15547/PF.2015.062

РЕЗЮМЕ

Внимателното планиране на урока е от съществено значение, за да се ръководи обучението на учениците. Когато се избере една урочна единица, то би било добре да се планира по начин, който да фокусира разбирането на учебното съдържание, защото то е от  съществено значение в производителността и  трансфера на знания, задача, която е трудно приложима в рамките на един единствен урок.

Ключови думи: разбиране, урок, планиране, иновация

ВЪВЕДЕНИЕ

Преподаването на чужд език е много сложен и труден процес, който изисква от учителя да вложи всичките си усилия в него, за да се постигнат добри резултати, които да удовлетворяват, както него, така и учениците. Езикът трябва по-скоро да се усвоява отколкото да се учи. Обучаващите  трябва да моделират такава среда на обучение, която да се доближава максимално до естествената среда на общуване.

Отражението на учителя в училище разкрива добре позната истина – учениците не винаги имат дълбоко разбиране на това, което се преподава въпреки факта, че демонстрират добър успех. Често, преподаването е фокусирано предимно върху изтегляне на информация от учебници или презентации. Все по-рядко учениците демонстрират по-дълбоко разбиране на учебния материал. Те не са в състояние да дават задоволителни отговори, когато дизайнът на урока не им предоставя ясни цели, които да съпътстват работата им.

За да бъде по-качествено обучението в класната стая, учителите трябва да си зададат следните въпроси: Какво трябва учениците да разберат, в резултат на дейността? Какво ще бъде доказателството, че учащите са на път да постигнат желаните резултати? Как да бъдат подбрани всички дейности и ресурси, за да се гарантира обучение,което  ще постигне желаните резултати?

В процеса на обучение и в стремежа учениците добре да вникнат в учебното съдържание, учителите се превръщат в треньори, които подпомагат процеса на учене, а не предават своето разбиране на учебното съдържание „наготово“.

 

Цялата статия можете да прочетете на в официалния сайт на изданието:

http://www.dipku-sz.net/izdanie/307/dizayn-na-uroka-s-fokus-vrhu-razbiraneto

Открит урок „Talking about chores“

На 15 декември се проведе открит урок за споделяне на добри педагогически практики в 7. „г“ клас на СУ „Константин Константинов“. Гости на урока бяха над 20 учители от община Сливен, старши експерт по чужди езици г-жа В. Бонева и ръководството на училището.

Урокът бе планиран по метода UbD „Дизайн на урока с фокус върху разбирането“ и интегрира учебен предмет „Технологии“.

За да се планира урокът, се направи съвместна  предварителна подготовка с учителя по „Технологии“, преподаващ в съответния клас, който разясни Държавните образователни стандарти по учебния предмет.

Определи се концепцията, а именно „Създаване на умения  за проучване и интерпретиране на информация“. Въз основа на концепцията се поставиха целта и задачите.

Планът на урока може да се изтегли  от приложения файл.

ubd_lesson_plan_chores_7kl-repaired

След часа гостите, заедно с експерта по чужди езици и учителя, обсъдиха проведения урок, като се даде много добра обратна връзка по отношение на положителните и отрицателните страни на използваните методи и подходи.

Допълнителни материали към урока:

creating-a-mini-poster-directions

oral-presentation-rubric

lesson-observation-feedback

lesson-observation-protokol

chores – Power Point Presentation

Представяне на програмата „Обещаващи лидери в образованието“ – ELTP 2016

Днес бе представена програмата „Обещаващи лидери в образованието“ – ELTP 2016 пред учители и директори от обл. Сливен, по инициатива на РУО-Сливен. Домакин на събитието бе Основно училище „Д-р Иван Селимински“.

 

Педагогическата колегия бе запозната с целта на програмата и дейностите, които бяха извършени по време на обучението. Представи се накратко и методът „Дизайн на урока с фокус върху разбирането“ и модел на планиране „отзад-напред“. Присъстващите учители споделиха, че всъщност , една част от подходите и дейностите ги правят в класната стая и намират идеята за паниране на „отзад-напред“ за нещо, което могат да приложат в практиката си.

 

Седмица по-рано, програмата методът „Дизайн на урока с фокус върху разбирането бяха представени  на училищно равнище, пред педагогическата колегия и ръководството на СУ „Константин Константинов“, както и пред студенти в ИПФ-Сливен.

 

Благодаря за гостоприемството на ОУ „Д-р Иван Селимински“,  за подкрепата на РУО-Сливен, ст. експерт по чужди езици В. Бонева, ръководството и екипа преподаватели в СУ „Константин Константинов“, както и на всички присъстващи!

Интерактивно обучение в класната стая по английски език чрез използване на настолни игри

Под интерактивни технологии в образованието се разбира организация на учебния процес, в който ученикът и учителят си взаимодействат и се допълват взаимно в процеса на учене.
Интерактивният подход създава предпоставки за качествено обучение.

В педагогиката се различават няколко модела на обучение:

1) пасивен – ученикът е в ролята на «обект» на обучението (слуша и гледа);

2) активен – ученикът е в ролята на «субект» на обучението (самостоятелна работа, творчески задания и задачи);

3) интерактивен – inter (взаимен), act (действие). Процесът на обучение се осъществява в условията на постоянно, активно взаимодействие между всички ученици. Ученикът и учителят са равноправни субекти на обучението.

Използването на интерактивни модели на обучение изискват моделиране на жизнени ситуации, използване на ролеви или настолни игри, съвместно решаване на даден проблем. Изключва се доминирането на който и да е участник в учебния процес или на която и да е идея. Това е основа на хуманния, демократичен подход към обучението.

Интерактивни технологии в обучението – това е такава организация на процеса на обучение, в която е невъзможно неучастието на ученика в колективния, взаимно допълващия се, основан на взаимодействието между всички участници, процес на обучение.

Повече за интегрирането на настолни игри в обучението по английски език можете да прочетете в новия брой на сборник „Стратегии в развитието на модерната наука“ от 11 Международна научно практическа конференция  в Северен Чарлстон, САЩ, секция „Образователни науки“. Сборникът е достъпен в секция „Архив“ на сайта на конференцията.

Автори: доц. д-р Сн. Консулова и Вл. Тенева, докторант по Теория на възпитанието и дидактиката

 

 

modern_science_oct_2016modern_science_oct_2016__interactivitymodern_science_oct_2016_1

Годишна среща с участниците по образователни програми PTP / ELTP/ TD

В периода 18-20 ноември се проведе годишна среща на участниците по образователни програми, организирани и финансирани от Фондация „Америка за България“ и „Институт за международно образование „.

15085491_1331534190203910_3214179263042003349_n

170 директори, учители и технологични директори по програми „Академия за директори“ (PTP), „Обещаващи лидери в образованието“ (ELTP) и „Технологични директори“ (TD) споделяха своите добри практики  от прилагане на иновативни подходи в създаването на професионални учебни общности и подобряване качеството на образование в своите училища.

Проведе се тренинг за работа в екип с директори и учители по региони, за обсъждане и разработване на стратегии за развиване на силните страни в дадено училище, с цел подобряване качеството на образование.

Гости на събитието бяха:  Деян Стаматов, Заместник-министър на образованието и науката; Стела Мицова – Началник на отдел „Политики за достъп до качествено образование“, дирекция „Формиране, анализ и оценка на политиките“ – МОНРима Шор – „Банк Стрийт Колидж“, Ню Йорк, САЩ; Атина Лао  и Лиса Карбахо – Институт за международно образование (ИМО); Наталия Митева и Станислава Станева – Фондация „Америка за България“; Елена Хаджисотирова – Консултант към ИМО ; Хилда Терлемезян – Педагогически факултет към ПУ „Паисий Хилендарски“; Александър Ангелов и Елисавета Якимова – „Център за творческо обучение“.

КАКВО СПОДЕЛИХА СПЕЦИАЛИСТИТЕ:

Рима Шор  за начините да се преодолее неумението на учителите да разговарят по темата за споделянето на добри практики, за отваряне на класната стая за наблюдение, анализ и конструктивна обратна връзка:

„Една от причините да не наблюдават достатъчно уроци на учители, която директори в Щатите изтъкват е ангажираността им с други дейности като разговори с родители, кражби на химикали в училище и други подобни. Всъщност аз постепенно започнах да осъзнавам, че директорите се страхуват да посещават часове, защото не са сигурни какво да наблюдават. Често вниманието им е насочено към информационните табла в класните стаи а не към съдържанието на урока. Ако вниманието се насочи към наблюдение не какво прави учителят, а какво прави ученикът, напрежението сред учителите ще спадне. В крайна сметка целта на подобно наблюдение не е да се направи оценка на учителя, а да се оцени начина на учене. Целта на подобни посещения е преди всичко да се подобри ученето в максимална степен. Може много да се научи от това просто да се наблюдават учениците – ангажирани ли са или са разсеяни; разбират ли урока или правят грешки; ако не разбират, къде точно урокът не работи, какво точно не работи – не най-общо какво, а какво точно, в коя част стъпките не се постигат целите? Тези неща биха били много полезни за наблюдавания учител. Защото, когато си отпред и мислиш за толкова много неща, може би не успяваш да забележиш тези подробности.
Хубаво е да се започне с РАЗГОВОР преди да се направи наблюдение. Разговорът в училищните общности може да се организира около такива въпроси като “ Какво да гледаме в класната стая?“ или „Какво е ефективна практика? Как изглежда тя?“ Без съмнение отговорите на тези въпроси ще са различни. Може да се започне с гледане на видеа на учители, преподаващи в класната стая и дискусия за онова, което се наблюдава – кое от онова, което наблюдаваме е добра практика и кое не. Може би е добра идея тези видеа да са от други училища, не от нашите, за да намалим риска.Това е дейност с ниска степен на риск, затова е добра за начало на един такъв разговор в професионалните учебни общности.

Откъде да намерим тези видеа – с времето съм убедена, че ще се създаде ресурсна библиотека с видеа от българските класни стаи – в интернет има много такива на английски език, придружени със съответните протоколи и конкретни казуси.
Ключов момент – началото на документиране на тези добри практики в българското училище трябва да започне ВЧЕРА. Някои от вас вече записват процеса на прилагане на нови методи в образованието – призовавам всички да започнат да го правят – тези записки ще бъдат ресурсите, които да се използват за попълване на онлайн библиотеката на общността след като се изработят насоки и формат за това.

Накрая за ролята на доверието между възрастните в учителската общност за осъществяване на практиката на отворени врати и споделяне на добър опит. ДОВЕРИЕТО е най-важният фактор за успех на такава дейност. През последните две десетитетия значителна част от изследванията в образованието се фокусират върху този фактор. Мащабно изследване на 1000 училища в Чикаго показва, че в училищата, където съществува доверие между учители, ръководители и родители постигат значително по-добри резултати на стандартизираните тестове.“

Как се управлява иновативно училище

Учебна визита в училище 217 „Робърт А. Ван Уик“

217-то училище „Робърт А. Ван Уик“ се намира в квартал „Куинс“ в Ню Йорк. Към момента на визитата, в него се обучават около 1700 ученици от 5 до 8 клас. Училището се ръководи от  1 директор, 3-ма помощник-директори (всеки отговарящ за един етаж от сградата) и  4 декана, отговарящи за учениците.

Курсът за обучение е четири години , като предлага ускорени програми по математика, науки и чужд език. Всички класни стаи са оборудвани с достъп до Интернет чрез безжична система. Лаптопи са достъпни за всеки учебен предмет. В училището се  предлага интензивно обучение по грамотност и математика, като разполага със собствена  зоо-лаборатория.

Акцент в работата на учителите е планирането на уроците. Добра практика е наблюдението на уроци от създадените Професионални учебни общности и ръководството. Избира се най-добре структурираният и планиран урок, чийто план служи за образец през следващата учебна година.

По време на обучението се избира учебна програма, според нуждите и индивидуалните особености на учениците, след анализиране на резултатите от проверка за входящо равнище.

Родителската общност е пряко включена в учебната дейност на учениците. Веднъж в годината се провежда Родителско-учителска конференция, на която се обсъждат проблемите в образованието на учениците в училище, учебните планове, благотворителност и други дейности, свързани с училищния живот.

Учебните занятия са организирани в шест периода по 45 минути. Всяка класна стая е оборудвана с ИКТ, мултимедия и лаптопи. Училите работят в сътрудничество, като заедно разработват единни планове по учебните предмети. Акцент в работата на учителя е да постави ученика в центъра на обучение, а ролята на учителя е „съветник“ по време на учебния процес. Основната дейност на учениците е работата по групи и проектно-базирани уроци.

img_1517

Учебна визита в 176-то училище „Овингтън“

Училище „Овингтън“ предлага обучение от предучилищна възраст до 5. клас (К-5). Училищната общност се стреми да предостави възможността за  академични постижения за всеки ученик в учебна среда, в която те се възпитават и са подкрепяни в тяхното развитие. В съответствие с Общите държавни стандарти, на ученици се предлага образователен опит в образователна среда, отговаряща на техните физически, социални, емоционални и академични нужди. Училището вярва, че всяко дете трябва да бъде насърчавано да постига лични постижения, чрез участие в различни форми на обучение.

176-то училище  предлага обучение по програмата „Delta“ за надарени и талантливи ученици от предучилищна възраст до 5.клас. Във всяко ниво клас има  ИКТ и самостоятелни паралелки, подпомагащи обучението на деца със специални нужди.
Училището предлага разширена програма за деня. От понеделник до сряда, в учебната  програма сутрин се предлага работа с консултанти или помощни учители преди началото на учебния ден за ученици, които имат нужда от допълнителна помощ.

Учениците получават допълнителна помощ с акцент в областта на английски език изкуства и математика. Обогатяването на учебни програми са предвидени също за ученици в, които се изявяват в областта на  изкуството, роботиката и музиката.

 

Има и голямо разнообразие от дейности за учениците след училище. От понеделник до петък,  се предлага допълнителна помощ за учениците при изпълнение на домашните работи. В понеделник и вторник, се предлагат програми за развиване на грамотността, Изследователски  клуб, математически клуб, и часове за начинаещи ученици (вкл. новопостъпили), като целта е  да се отговори на нуждите на всички ученици. В има часове по програма NIA, която предлага допълнителна подготовка на учениците  в пети клас в рамките на изкуствата, спорта, и технологиите.

img_1846img_1853img_1912

Официална страница на училището: http://www.ps176.org/

Признание за учителския труд – награда „Софроний Врачански“

За пета поредна година Регионалното управление на образованието – Сливен връчи наградата „Софроний Врачански“ за принос в системата на народната просвета. Заслужили учители и учителски колективи бяха отличени с наградата днес на тържество по повод 1 ноември – Ден на народните будители.

Наградата „Софроний Врачански“ се присъжда за високи постижения или цялостна високопрофесионална дейност в областта на просветата. Тя е индивидуална или колективна и се връчва на директори, учители и педагогически екипи от детските и учебни заведения на територията на област Сливен. Присъжда се по образователни степени.

Благодаря на ръководството и колектива на СУ „Константи Константинов“ за подкрепата  и  доверието!

Източник: Slievn Net

14825678_1307106035990145_1035813147_n